Usnesení VII. sjezdu KSČM

11. 5. 2016

VII. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy ve dnech 17. a 18. května 2008 projednal a posoudil činnost strany od VI. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou programovou orientaci a komunistickou identitu vyjádřenou v Programu KSČM a dokumentech předchozích sjezdů strany. Přijal obsahové a organizační dokumenty jako východiska konkrétní i dlouhodobější práce strany v úsilí o prosazování zájmů poctivě žijících a pracujících lidí.
 

VII. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy

I. Schvaluje

 • Zprávu ÚV KSČM o činnosti strany v období od VI. do VII. sjezdu KSČM
 • Obsahový dokument „Zaměření politiky a hlavní úkoly KSČM v období mezi VII. a VIII. sjezdem strany“
 • Zprávu ÚV KSČM o hospodaření KSČM v období mezi VI. a VII. sjezdem KSČM
 • Zprávu o činnosti klubu KSČM v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
 • Zprávu o činnosti senátorů KSČM v Senátu Parlamentu ČR
 • Zprávu Ústřední revizní komise KSČM od VI. sjezdu KSČM
 • Zprávu Ústřední rozhodčí komise KSČM od VI. sjezdu KSČM
 • Úpravu Stanov Komunistické strany Čech a Moravy
 • Statut revizních komisí KSČM
 • Statut rozhodčích komisí KSČM
 • Obsahový dokument VII. sjezdu KSČM „ Deklarace o socialismu“
 • Obsahový dokument „ Prohlášení VII. sjezdu KSČM ke straně“
 • Deklarace, rezoluce, výzvy a prohlášení VII. sjezdu KSČM
 • Deklaraci VII. sjezdu KSČM k mládeži
 • Rezoluci VII. sjezdu KSČM k dopadům reformy veřejných financí
 • Rezoluci VII. sjezdu KSČM proti radarové základně USA na území ČR
 • Výzvu VII. sjezdu KSČM k radikální levici Evropy
 • Prohlášení VII. sjezdu KSČM k živnostníkům, malým a středním podnikatelům „Dejme šanci práci“
 • Výzvu delegátů sjezdu KSČM všem členům a sympatizantům ČSSD 
 • Zprávu mandátové komise VII. sjezdu KSČM

 

II. Bere na vědomí

 1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM
 2. Obsahový dokument „Socialismus pro 21. století“
 3. Informaci o činnosti poslanců KSČM v Evropském parlamentu

III. Zvolil

 • Předsedu Ústředního výboru KSČM Vojtěcha Filipa
 • Předsedu Ústřední revizní komise KSČM Otakara Zmítko
 • Předsedu Ústřední rozhodčí komise KSČM Zdeňka Levého
 • Členy Ústřední revizní komise KSČM

Milana Kožíka, Svatopluka Semeckého, Alžbětu Hájkovou, Miroslava Babuňka, Milana Šmída, Bohumila Mrázka, Luboše Dvořáka, Libuši Křenkovou, Jaroslavu Karabcovou, Josefa Váňo, Karla Bezvodu, Vladimíra Folprechta, Oldřicha Adámka, Stanislava Filipa, Milana Kovaříka, Františku Střížovou, Jana Oprštěného, Oldřicha Polanského, Drahomíra Ohera, Lenku Chmelíkovou, Blanku Vyhnalíkovou, Janu Velískovou

 • Členy Ústřední rozhodčí komise ÚV KSČM

Václava Exnera, Jiřího Lejčara, Karla Kvita, Jana Tancibudka, Ludmilu Punčochářovou, Slavomila Brádlera, Miroslava Kozáka, Josefa Kyncla, Annu Štofanovou, Veronu Havránkovou, Miroslava Navrátila, Josefa Zahradníčka, Bohumila Tomášů

 

IV. Potvrdil

 • členy Ústředního výboru KSČM zvolené okresními konferencemi KSČM

 

V. Ukládá

Ústřednímu výboru KSČM:

 • Vyhodnotit diskusi VII. sjezdu KSČM, posoudit připomínky, náměty a stanovit postup při jejich využití v činnosti strany.

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

Termín: 2. a 3. zasedání ÚV KSČM

 • Připravit a schválit harmonogram projednávání jednotlivých částí obsahového dokumentu „Zaměření politiky a hlavní úkoly KSČM v období mezi VII. a VIII. sjezdem strany“.

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

Termín: 2. zasedání ÚV KSČM

 • Stanovit konkrétní úkoly pro pokračování prací na dokumentu „Socialismus pro 21. století“ včetně diskuse v rámci mezinárodního komunistického hnutí.

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

Termín: 2. zasedání ÚV KSČM

 • Připravit a projednat projekt dalšího rozvoje politického potenciálu členské základny KSČM a změny organizační struktury KSČM, které by lépe odpovídaly stavu členské základny a potřebám efektivní práce strany ve společnosti.

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

Termín: listopad 2008

 • Zabezpečit publikování a vydání schválených dokumentů VII. sjezdem KSČM pro potřebu stranických orgánů, organizací a členské základny.

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

Termín: srpen 2008

 

VI. Projednal

 • Odvolání s. Jiřího Hůlky proti rozhodnutí ÚRK KSČM ve věci hospodaření s finančními prostředky OV KSČM Rokycany v návrhové komisi a na její doporučení potvrzuje Stanovisko ÚRK KSČM
 • Dopisy zaslané VII. sjezdu KSČM a postoupil je Komisi vnitrostranické práce ÚV KSČM k dalšímu využití.
Autor: 
VII. sjezd KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM