Vedení OV

22. 5. 2017

Vlčková Eva – předsedkyně

Vostrá Miloslava – místopředsedkyně

Nyš Ladislav – místopředseda

Kalousová Marie – místopředsedkyně